Relining / Rörrenovering

Relining / Rörrenovering

Relining är alternativet till de resurskrävande och långdragna stambytena. Relining är en effektiv metod för att förnya ditt gamla avloppssystem.

När vi utfört ett reliningsarbete lämnar vi ett RELININGSINTYG som är en dokumentation på utfört arbete och en värdehandling för fastigheten.

Hur går det till?

  • Vi skyddstäcker golven innan vi påbörjar vårt arbete. Efter att golven täckts demonterar vi wc-stolar och vattenlås. Vi flyttar även badkar osv.
  • Vi fräser alla rören noggrant för att försäkra oss om att leverera runda och rena rör. All fräsning kontrolleras löpande med våra inspektionskameror.
  • Torkning av rören sker med kraftiga fläktar. Alla rör kontrolleras ytterligare en gång efter torkningen.
  • Efter torkningen av rören sprutas en korrosionsbeständig glasförstärkt Baltoflake Ecolife Polyesterplast, i flera lager på insidan av det gamla röret.
  • Vi dokumenterar därefter alla ledningar som grund för Reliningsintyget.
  • Vi återmonterar och kontrollerar alla enheter innan driftsättning.
  • Till sist tar vi vi bort skyddstäckningen och avloppet är klart att använda.

reliningsintyg