Lokalisering animation

Lokalisering av problem

Avloppsrör belägna i fastigheter och mark drabbas ofta av svårlokaliserade fel. Ofta stämmer inte ritningsunderlagen eller så finns det inga ritningar.

För att lokalisera problem, använder vi en inspektionskamera med sond.

När lokaliseringen är klar, kan vi pricka ut röret eller felet och minimera skadorna.

Kamerainspektion

Hur ser dina rör ut? Varför blir det stopp i avloppet? Med vår inspektionskamera kan vi filma utvalda delar av fastighetens ledningar och göra en statusbedömning av avloppssystemet.

Efter utförd kamerainspektion görs en enklare redovisning på plats. På begäran dokumenteras allt och överlämnas på USB-minne.

Att veta orsaken ger oss också möjligheten att åtgärda eventuella problem på rätt sätt.